Aktuální stav členských příspěvků naleznete zde: 

Prosíme o doplacení ještě neuhrazených příspěvků na rok 2021!!!