Výbor lyžařského klubu Olfin Car Ski team, z.s. zve všechny členy klubu na

          V A L N O U   H R O M A D U,

Která se bude konat dne: 28.10.2022 v klubovně na Paradráze od

16.30 hodin.

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Volba komisí a zapisovatele
  3. Úprava stanov
  4. Zprávy o činnosti klubu za uplynulý rok
  5. Plán činnosti na příští rok
  6. Zpráva o hospodaření za rok 2021
  7. Návrh rozpočtu na příští rok
  8. Diskuze
  9. Usnesení
  10. Závěr

                                                              

                             Mgr. Ing. Jitka Semeráková

                                 Předseda Klubu

 

V Trutnově, 19.9.2022