Oddílové příspěvky na sezonu 2020/2021 činí:

předpřípravka - 1 000,- Kč

přípravka - 2 200,- Kč

žactvo - 3 500,- Kč

dorost - 5 000,- Kč

Oddílové příspěvky jsou použity:

  • k zabezpečení tréninkové činnosti členů klubu (mzdy trenérům)
  • k zajištění dopravy členů na tréninky
  • k uhrazení pronájmů sportovišť
  • k nákupu vosků na mazání lyží na závody a tréninky
  • k částečnému uhrazení úpravy lyžařských tratí v zimní sezoně
  • k uhrazení startovného na závodech
  • k částečné úhradě klubového lyžařského materiálu

Příspěvky na sezonu uhraďte minimálně polovinu částky do konce listopadu 2020, druhou část do konce ledna 2021. Nový předpis příspěvků bude vyvěšen na klubových stránkách na konci měsíce září 2020.

Fasování klubového materiálu

O typu a množství fasovaného klubového lyžařského materiálu rozhodují vedoucí trenéři tréninkových skupin. Hlavními hledisky fasování jsou - účast na závodech, účast na trénincích, výkonnost závodníka.