Stejně jako vloni tak i letos přijali žáci pozvání od Horynů a vyrazili k nim na "mlejn" do Poniklé. V Poniklé strávili žáci tři dny od 23. do 25. 8. 2010. Spíš než o soustředění se jednalo o rozloučení s prázdninami v krásném prostředí na břehu řeky Jizery. Samozřejmě se stihlo i něco odtrénovat např. žáci absolvovali výjezd na Rezek a do osady Jilem na kolečkových bruslích.

Dobrodružstvím bylo pro žáky sjíždění Jizery na kajacích z Poniklé až do Dolní Sytové. I když nebyla voda příliš teplá, měla ca. 11 stupňů, přesto většina družstva trávila broděním v řece a koupáním se poměrně dost času. No v zimě se jim takováto otužilost bude hodit. Stravování probíhalo v domácím duchu, první den se grilovaly karbanátky a druhý večer se opékalo jako příloha byly brambory pečené v kachlových kamnech. Zkrátka pohádka...