Přípravka v týdnu od 3. do 7.6. 2013 absolvovala svůj letní výcvikový tábor, který se podruhé uskutečnil ve Studenci. Caparti ve věku 5-9 let našli zázemí v tamní ubytovně, odkud se vydávali za poznáním. Vedle přiměřené dávky sportu byl program zpestřen i o další aktivity, například pěší výlet kolem Studence a ze Zlatého návrší k prameni Labe a zpět na Horní Mísečky.

Dále pak výlety na kole, obrázkový závod, duatlon, šípkovanou, míčové hry a podobně. Tohoto VT se zúčastnilo 19 dětí pod trenérským vedením Josefa Lábuse, Ondřeje Bímana, Zdenka Plecháče a Tomáše Síče. Velké poděkování patří paní Bímanové, která se starala o kuchyň.