Výbor lyžařského klubu OlfinCar Ski team, z.s. zve všechny členy klubu, rodiče členů a příznivce (nad 18 let) na VALNOU HROMADU, která se bude konat 22.4.2024 od 17 hod. v klubovně na Paradráze.

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Zprávy o činnosti klubu za uplynulý rok

3. Návrh plánovaných akcí na rok 2024

4. Zpráva o hospodaření za rok 2023

5. Návrh rozpočtu na rok 2024

6. Volba člena výboru

7. Zpráva kontrolní a revizní komise

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr

Těšíme se na společné setkání!